חיפוש

המסמכים הדרושים לפתיחת חברת דיגיטל

פתיחת חברת בתחום הדיגיטל איננה שונה מפתיחת חברה בכל תחום אחר, פתיחת החברה כוללת הגשת מסמכים במספר רשויות ומשרדים ממשלתיים בניהם משרד המשפטים, רשם החברות, מס הכנסה ומע"מ. במאמר זה נסקור את המסמכים הדרושים לפתיחת חברת דיגיטל ונסביר לכם כיצד ניתן להקים עסק אינטרנטי.

הצהרת דירקטורים ראשונים

במסמך זה יש לכלול את שם החברה המוצע, את כתובתה וכן את הגוף שמעוניין לפתוח את החברה, אדם פרטי או תאגיד קיים. חשוב לדעת שעל המסמך צריך להיות חתום עורך דין מוסמך וללא חתימה מצדו של עורך דין לא ניתן יהיה להגיש את הטופס ולטפל בו.

במסגרת ההצהרה מצהיר מי שמיועד להיות דירקטור בחברה כי אין עליו מניעה חוקית כלשהי מלכהן כדירקטור בחברה.

טופס הגשת מסמכים לרישום חברה

על מסמך זה חתום עורך דין מוסמך אשר מגיש בקשה לרישום חברה ומוסיף את הכתובת, מספר הטלפון והדוא"ל שלו. המסמך כולל את שם החברה המוצע בעברית ובאנגלית. וכן דרישת להגשת רשימת שמות חלופיים לחברה במקרה שאחד השמות שהוצע כבר תפוס על ידי חברה אחרת. כמו כן על מגיש הבקשה לפתיחת החברה לחתום על הטופס.

חברת דיגיטל

בקשה לרישום חברה

בטופס ייכללו השמות האפשריים לחברה, שמו ופרטיו של מגיש הבקשה וכן כתובת עתידית ופרטי התקשרות של החברה עצמה.

ניתן להעזר בשירותי נוטריון בקרית אונו על מנת לבצע את הרישום.

כמו כן, המסמך כולל הבהרה לגבי עיסוק החברה ואלו האפשרויות המופיעות בו, בקשה לעסוק בכל עיסוק חוקי, בקשה לעסוק בכל עיסוק חוקי פרט למספר עיסוקים מוגדר ועיסוק בעיסוקים ספציפיים שיפורטו במסמך עצמו. בנוסף ניתן להכריז כי החברה הוקמה למטרות ציבוריות וכן כי חל עליה איסור לפי תקנונה לחלק רווחים.

בטופס יש לציין מה מדיניות החברה לגבי העברת המניות שלה מגורם לגורם, האם קיימים סייגים בנושא והאם חלה הגבלה על כמות בעלי המניות בחברה. יש לציין על גבי הטופס האם יוצעו מניות של החברה לציבור.

על גבי הטופס יש לציין מהו הון החברה הרשום, כלומר האם ברשות החברה מניות ומה ערכם וכן לפרט מה ההון המוקצה לבעלי המניות בחברה.

יש לציין האם אחריות בעלי המניות מוגבלת והאם קיימות מגבלות משפטיות על בעלי המניות. בנוסף יש להבהיר את הסמכויות של מורשי החתימה בחברה ולציין מיהו מנכ"ל החברה.

בסוף המסמך ישנה הצהרה של בעלי החברה לפיהם אין עליהם מגבלה חוקית לפתוח חברה.

גם למסמך זה יש להוסיף חתימה של עורך דין מוסמך.

רישום מקוון לחברת יחיד

את הטופס לעיל יש למלא במידה ורוצים להגיש את הבקשה להקמת החברה באינטרנט והוא כולל מספר הצהרות של בעל החברה היחיד לגבי מטרות והון החברה.

כפי שבוודאי הבנתם, המסמכים הדרושים לפתיחת חברת דיגיטל אינם שונים מהמסמכים הדרושים לרישום של כל חברה אחרת, את ההליך צריך ללוות עורך דין מוסמך שלבטח יפשט ויבהיר את הקושיות העולות בעת מילוי המסמכים.

באותו נושא