חיפוש

השפעת היסטוריית האשראי על הזכאות להלוואה

היסטוריית האשראי היא אינדיקציה ליציבות והתנהלות כלכלית נאותה. אם היסטוריית האשראי חיובית, כפי שזה בא לידי ביטוי בדירוג האשראי של הלקוח, סביר להניח שהוא יקבל זכאות להלוואה ובתנאים מועדפים

 

מהי היסטוריית אשראי?

היסטוריית אשראי היא כלי שבו חברות האשראי והמימון הבנקאי או החוץ בנקאי משתמשות על מנת להעריך את הסיכון שהן נוטלות על עצמן. הסיכון מתבטא בריבית שהלקוח ישלם ובעלות ההלוואה בטווח הקצר והארוך. כדי לדעת מה הסיכון שחברות המימון לוקחות כאשר הן מאשרות הלוואה ללקוחות שהן לא מכירות, הן בודקות בין היתר את היסטוריית האשראי שלו.

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, היסטוריית האשראי של אדם ממלאת תפקיד מכריע בקביעת זכאותו להלוואה. היסטוריית האשראי משמשת בעצם ככרטיס דיווח פיננסי, המספק למלווים אינדיקציה להתנהגות העבר של הלווה לגבי חובות והתחייבויות פיננסיות.

בואו נעמיק בפרטים של האופן שבו היסטוריית האשראי משפיעה על זכאות ההלוואה בישראל.

היסטוריית אשראי

מה היתרונות של היסטוריית אשראי להערכת סיכון?

כל המוסדות הפיננסיים, לרבות בנקים וחברות אשראי, עוסקים בעיקר בסיכון הכרוך בהלוואות כספים. כדי להעריך סיכון זה, הם בוחנים את היסטוריית האשראי של הלווה. למעשה, הגורמים היחידים שלא מתייחסים לשיקול הזה הם בדרך כלל המוסדות המופיעים בקישורים כאלה https://www.dmb.co.il/הלוואות-גמח-דחופות ואחרים.

מערכת האשראי בישראל מופעלת על ידי מערכת נתוני האשראי של בנק ישראל, שבה מאוחדים נתוני אשראי ממקורות שונים, כמו בנקים, חברות כרטיסי אשראי ומוסדות פיננסיים אחרים. בכל פעם שאדם נוטל הלוואה, משתמש בכרטיס אשראי או כל עסקה פיננסית אחרת הכרוכה באשראי – המידע הזה נרשם ותורם לניקוד האשראי של האדם.

 

איך קובעים את דירוג האשראי?

דירוג האשראי הוא סוג של ציון, או במילים אחרות ייצוג מספרי של כושר האשראי של אדם. בדרך כלל, ציון גבוה יותר מצביע על היסטוריה של החזרים בזמן וניהול אשראי אחראי, בעוד שציון נמוך יותר עשוי להצביע על איחור בתשלומים, מחדלים או סימנים שליליים אחרים.

החישוב המדויק של הדרוג הוא קנייני ומשתנה בין לשכות האשראי, אך גורמים נפוצים כוללים את מספר וסוג חשבונות האשראי, אורך היסטוריית האשראי, הסכום החייב, היסטוריית תשלומים ופניות אשראי חדשות.

כאשר אדם מגיש בקשה להלוואה בישראל, המלווים יבקשו את דוח האשראי של המבקש ממערכת נתוני האשראי. לאחר מכן הם יסקרו את הדוח הזה כדי להבין את התנהגות האשראי של המבקש, ולהעריך אם האדם הוא בסיכון אשראי גבוה או נמוך. היסטוריה של תשלומים בזמן ויחס חוב להכנסה נמוך מובילים בדרך כלל להערכה חיובית, הגדלת הסבירות לאישור ההלוואה ואולי הבטחת תנאים נוחים כמו ריביות נמוכות יותר. לעומת זאת, היסטוריית אשראי גרועה עם החמצת תשלומים, רמות גבוהות של חוב קיים או גורמים שליליים אחרים, עלולה לגרום לדחיית הלוואה או לתנאי הלוואה פחות נוחים ומשתלמים.

באותו נושא